header3.jpg

Direktorius Arūnas Kiaušas

alt

Gyvenimo aprašymas

Gimimo data ir vieta

1962 m. vasario  17  d., Anykščių r.

Šeimyninė padėtis

           Vedęs

Išsilavinimas                                             AUKŠTASIS

Institucija [data nuo – data iki]

Įgytas laipsnis arba diplomas(ai):

1980-1985 baigė Vilniaus inžinerinio statybos institutą

Diplomas – šio instituto pramoninės ir civilinės statybos specialybės – inžinieriaus –statybininko kvalifikacija

1998-1999m. baigė Vilniaus universiteto socialinio darbo  specialiųjų profesinių studijų programą

Pažymėjimas – suteikta socialinio darbuotojo kvalifikacija

Darbo patirtis

Data nuo – data iki

Vieta

Organizacija

Pareigos

Aprašymas

1985-1991

Svėdasai, Anykščių raj.

Svėdasų kolūkis

Kolūkio pirmininko pavaduotojas

Vadovaujančios pareigos dideliam kolektyvui, darbų organizavimas, ir kt.

1991-1992

Aknystų km. , Anykščių raj.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Aknystos pensionatas

inžinierius

Vadovaujančios pareigos atskiram kolektyvui, darbų organizavimas, tiekimas ir kt.

1992-1997m

Elmininkai, Anykščių raj.

UAB,,Laras”

Gamybos direktorius

Vadovaujančios pareigos dideliam kolektyvui, darbų organizavimas, tiekimas, realizacija  ir kt.

1997-04-14- 2010-06-30

Anykščių raj., Aknystų km.

Aknystos pensionatas

Aknystos pensionato direktorius

Vadovaujančios pareigos dideliam kolektyvui, darbų organizavimas, ir kt., darbe vadovaujasi pareiginėse instrukcijose nurodytais reikalavimais 

2010-07-01

Miško g.2, Aknystų k., Debeikių sen., Anykščių r.

Aknystos socialinės globos namai

Aknystos socialinės globos namų direktorius

Vadovaujančios pareigos dideliam kolektyvui, darbų organizavimas, ir kt., darbe vadovaujasi pareiginėse instrukcijose nurodytais reikalavimais 

Papildoma informacija

Užsienio kalbos

Anglų, rusų, lietuvių

Pomėgiai

Muzika, kompiuterija, vairavimas

Kita svarbi informacija  

Išleista su projekto vadove A.Kaušyliene, Utenos kolegijos Sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos fakulteto dekane,  bendraautoriais O.Žiezdriu, A.Kiaušu ir kitais knyga "Socialinio darbo pradžiamokslis";

 paskelbti 3 straipsniai laikraštyje ,,Socialinis darbuotojas” apie socialinį darbą, problemas ir kt.

Direktoriaus Arūno Kiaušo 2017 metų veiklos užduotys

Eil. Nr.

Metinės veiklos užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaujantis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

2.1.

Gerinti įstaigos teikiamų paslaugų kokybę

2.1.1.inicijuotos ir įgyvendintos priemonės įstaigos teikiamų paslaugų kokybei gerinti, įsivertintas jų poveikis;

2.1.2.inicijuotos ir įgyvendintos priemonės įstaigoje pasitaikantiems neigiamo pobūdžio įvykiams arba dažniausiai kylančioms problemoms spręsti ir  (ar) jų prevencijai užtikrinti

2.1.1.įsiverinus įstaigos teikiamų paslaugų kokybę, įgyvendintos ne mažiau kaip 3 priemonės įstaigos teikiamų paslaugų kokybei gerinti, įvertintas jų poveikis;

2.1.2.įgyvendintos ne mažiau kaip 3 priemonės neigiamo pobūdžio įvykiams arba dažniausiai kylančioms problemoms spręsti ir  (ar) jų prevencijai užtikrinti

2.2.

Gerinti darbuotojų darbo sąlygas ir stiprinti žmogiškuosius išteklius

2.2.1.pagerintos darbuotojų darbo sąlygos įstaigoje arba sudarytos galimybės papildomai kelti profesinę kvalifikaciją, arba tobulinti profesinius įgūdžius;

2.2.2.parengta įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema;

2.2.3.atnaujinti pareigybių aprašymai;

2.2.4.atnaujintos įstaigos darbuotojų darbo sutartys

2.2.1.įsivertintos darbuotojų darbo sąlygos įstaigoje ir įgyvendintos ne mažiau kaip 3 priemonės gerinant darbuotojų darbo sąlygas įstaigoje arba sudarant galimybę papildomai kelti profesinę kvalifikaciją arba tobulinti profesinius įgūdžius;

2.2.2. parengta įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema, su ja pasirašytinai supažindinti 100 proc. įstaigos darbuotojų;

2.2.3.atnaujinta 100 proc. pareigybių aprašymų, su jais pasirašytinai supažindinti darbuotojai;

2.2.4. atnaujinta 100 proc. darbo sutarčių

2.3.

Įstaigos vidaus administravimo gerinimas ir veiklos efektyvumo didinimas

2.3.1. įgytos naujos įstaigos vadovo profesinės kompetencijos ir pritaikytos įstaigos veikloje;

2.3.2.padidintasįstaigos vidaus procesų efektyvumas

2.3.2.vadovas įgyvendino ne mažiau kaip 1 priemonę, pritaikydamas seminarų, konferencijų ar vizitų kitose įstaigose ar organizacijose metu įgytas žinias ar patirtį;

2.3.2.įgyvendinta ne mažiau kaip 1 priemonė, optimizuojanti įstaigos vidaus procesus

Slapukai
Siekiant pagerinti paslaugų kokybę bei užtikrinti sklandų tinklalapio funkcionavimą, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Išjungdami šį pranešimą arba tęsdami naršymą svetainėje sutinkate su aknystossgn.lt slapukų naudojimo politika.