header3.jpg

Priėmimo tvarka

Asmenų apgyvendinimo socialinės globos įstaigose tvarka

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18d. nutarimu Nr. 883 "Dėl biudžetinės įstaigos Socialinės globos įstaigų administravimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos likvidavimo" bei  Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. A1-375 "Dėl Socialinės globos įstaigų administravimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos likvidavimo" nuo 2012 m. lapkričio 1 d. Socialinės globos įstaigų administravimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos likviduota ir nebevykdo savo funkcijų.

  nebevykdo savo funkcijų.  ijos likvidavimoiiijos ijos   ijo2012 m. rugpjūčio 22 d. Likvidavus Socialinės globos įstaigų administravimo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos perduota funkcija - suaugusiųjų asmenų siuntimo į valstybinius socialinės globos namus organizavimas. Dėl laisvų vietų socialinės globos namuose bei kitos aktualios, su suaugusiųjų asmenų siuntimu į socialinės globos įstaigas susijusios informacijos, prašome kreiptis į Programų stebėsenos ir kontrolės skyriaus vyriausiąją specialistę Aušrą Bubulytę, tel. 85 2394426 , el. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 

Detali informacija apie laisvas vietas suaugusiųjų socialinės globos įstaigose skelbiama Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje www.ndt.lt, skyrelyje LAISVOS VIETOS GLOBOS ĮSTAIGOSE.

Socialinės globos įstaigų veiklos koordinavimą vykdys Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės aprėpties departamento Socialinės globos įstaigų skyrius.

 1. Apgyvendinimo socialinės globos namuose tvarka:

1.1Aknystos socialinės globos namuose apgyvendinami asmenys, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo priimtu 2006 m. sausio 19 d. Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymu (Žin. 2006-02-11, Nr. 17-589) ir kitais galiojančiais teisės aktais nurodytais steigėjo tinklapyje http://www.socmin.lt/index.php?368033865;

1.2. Aknystos  socialinės globos namai (toliau vadinama – globos namai) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija), kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą neįgaliems asmenims, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.
1.3. trūkstant laisvų vietų į globos namus pirmumo teise priimami senyvo amžiaus asmenys, turintys senatvinę demenciją, Alzhaimerio ligą ar kitokią proto negalią;


 2.  Dokumentai, reikalingi priimant į globos namus:

2.1. savivaldybės institucijos nustatyta tvarka priimtas sprendimas dėl socialinės globos skyrimo asmeniui globos namuose (SP-9 forma);

2.2.  Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos n nukreipimas dėl apgyvendinimo globos namuose (išduotas nukreipimas galioja 30 kalendorinių dienų);

2.3. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė);

2.4. pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

2.5. socialinį statusą patvirtinantis dokumentas (pensininko, bedarbio ar kt. pažymėjimas);

2.6. neįgaliojo (invalido) pažymėjimas, (neįgalumo nustatymo pažyma) ir specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažyma (SPS-1 forma);

2.7. specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažyma (SPP-2 forma);    

2.8. pažyma apie gaunamos pensijos dydį;

2.9. medicinos dokumentų išrašas (F-027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis (F-046/a);

2.10. asmens socialinės globos poreikio vertinimas (su priedais);

2.11. savivaldybės pažyma apie asmens mokėjimo už socialinę globą dydį;

2.12. savivaldybės socialinės rūpybos skyriaus garantinį raštą, kad asmuo neturi įsiskolinimų juridiniams asmenims;

2.13. kiti savivaldybės komisijos surinkti dokumentai, jos išvados bei rekomendacijos;

2.14. kompensuojamų vaistų pasas.

3. Priimant asmenį į globos namus pasirašomos sutartys:

3.1. tarp globos namų administracijos (jos įgalioto asmens) ir rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus – ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos lėšų kompensavimo sutartis;

3.2. tarp globos namų administracijos (jos įgalioto asmens) ir  asmens – paslaugų teikimo sutartis ir sąlygos.

 Daugiau informacijos čia:

http://www.socmin.lt/index.php?832317956

 4. Socialinės globos mėnesio kaina vienam asmeniui

 

Metai

Socialinės globos kaina,

Lt/mėn.- Eur/mėn.   asmeniui be sunkios negalios

Socialinės globos kaina,

Lt/mėn.-Eur/mėn.   asmeniui su sunkia negalia

2018 546,00 Eur/mėn 629,00 Eur/mėn
2017 520 Eur/mėn 600 Eur/mėn
2016 511 Eur/mėn 582 Eur/mėn
2015 1732 Lt/mėn.-501,6 Eur/mėn. 1900 Lt/mėn. - 550,3 Eur/mėn.
2014 1732 Lt/mėn. -501,62 Eur/mėn.

 

1842 Lt/mėn.-533,48 Eur/mėn.

 

2013

1710

1756

2012

1710

1754

2011

1700

1700