header2.jpg

Sveikatos priežiūros ir slaugos

Sveikatos priežiūros ir slaugos

 

      Asmens sveikatos priežiūros paslaugos yra licencijuota veikla. Šios paslaugos teikiamos kiekvienam gyventojui pagal poreikius. Reabilitacija, globa ir gydymas atitinka gyventojų fizinę būklę. Teikiamos: gydomosios, reabilitacijos, palaikomosios, medicininio švietimo ir profilaktikos paslaugos. Tarpininkaujama užrašant globos namų gyventojus pas specialistus. Atliekamos diagnostinės, gydymo, profilaktines procedūras. Aprūpinama vaistais, slaugos, techninės pagalbos priemonėmis.. Globos namų sveikatos priežiūros ir slaugos personalas užtikrina kokybiškas slaugos paslaugas visą parą.

Sveikatos priežiūros paslaugų poreikį nustato gydytojas, vyriausioji slaugytoja. Įvertinus globos namų gyventojų poreikius sudaroma individualūs slaugos planai, kurie esant reikalui gali būti koreguojami. Sveikatos priežiūros paslaugas teikia kvalifikuotas medicinos personalas: gydytojas psichiatras,  psichikos sveikatos slaugytojos, šeimos gydytojas, gydytojas odontologas.