header2.jpg

Naujausios

Profesinės sąjungos susirinkimas

2014 m. vasario 04 d. 11 val. aktų salėje įvyko Aknystos socialinės globos namų profesinės sąjungos už 2013 metus ataskaitinis susirinkimas.

alt

Profesinės sąjungos susirinkimo akimirkos

alt

Profesinės sąjungos susirinkimo akimirkos

Gyventojų tarybos posėdis

2014 m. sausio 28 d. įvyko antrasis Aknystos soc. globos namų gyventojų tarybos posėdis.

alt

Gyventojų tarybos posėdžio metu

 

Sukurtos užimtumo grupės

       Neįgaliųjų gyvenimo kokybei reikalingos laisvalaikio ir užimtumo paslaugos, nes bet kokia vykdoma veikla suteikia žmogaus gyvenimui turinį ir prasmę, išsaugo orumą, tiesia kelius į visuomenės pripažinimą ir įvertinimą.

Aknystos socialinės globos namų užimtumo centre suformuota 12 užimtumo grupių:

1.      Laminavimo darbų grupė

2.      Dailės užsiėmimų grupė

3.      Mezgimo ir siuvinėjimo grupė

4.      Darbo iš popieriaus ir gamtinės medžiagos grupės

5.      Saviveiklos grupė

6.      Kompiuteristų grupė

7.      Sporto mylėtojų grupė

8.      Siuvimo grupė

9.      „Virtuvėlė“ mokymosi gaminti valgyti grupė

10.  Stalių grupė

11.  Aplinkos puoselėtojų grupė

12.  Vilnos vėlimo grupė

 

 

Išrinkta gyventojų taryba

Išrinkta Aknystos socialinės globos namų gyventojų taryba (po vieną delegatą nuo kiekvienos globos namų grupės). Į tarybą išrinkti: Laimutė Jauniškienė, Igoris Borisovas, Lina Kaušienė, Rimantas Glemža, Dmitrij Kalčinskij, Stasys Šemanskis, Vytautas Lozinovas, Eugenijus Banys, Helena Karpovič, Vidmantas Tamašauskas, Algirdas Mačiulis, Vitalijus Liesys, Birutė Jadvyga Kušleikienė, socialinė darbuotoja užimtumui Rima Zakarkienė, socialinė darbuotoja Dijana Smailienė.

2013-m. gruodžio 10 d. įvyko pirmasis Aknystos socialinės globos namų tarybos posėdis, posėdžio metu kiekvienas tarybos narys pristatė save, buvo svarstyti ir priimti tarybos nuostatai (patvirtinti Aknystos socialinės globos namų direktoriaus 2013-12-11 dienos įsakymu Nr. (1.2-1)-65). Buvo siūlomi kandidatai į tarybos pirmininkus ir pavaduotojus. Tarybos pirmininku balsų dauguma buvo išrinktas Stanislavas Šemanskis, tarybos pirmininko pavaduotoja Birutė Jadvyga Kušleikienė. Kitą gyventojų tarybos posėdį nutarta organizuoti 2014 m. sausio 28 d. 14 val.

Priešadventinis pasilinksminimas

    Artėja adventas – rimties ir susikaupimo metas. Tad, kad šis dvasinis laikotarpis būtų kupinas stebuklo ir gerumo, kad jis neprailgtų, nutarėme gerai pasilinksminti. Į aktų salę pasikvietėme populiarų šlagerių atlikėją Aidą Maniką su grupe. Susirinko pilna salė. Šokome, dainavome, lingavome, o kas norėjo, klausėsi gražių lietuviškų kūrinių.

alt

Koncerto akimirkos

alt

Koncerto akimirkos

alt

Koncerto akimirkos

alt

Koncerto akimirkos

Aknystos UC socialinė darbuotoja darbiniam užimtumui

Rima Zakarkienė