header1.jpg

Vėlinės

Pabūkim apgaubti rimties,
Kartodami maldos žodžius žvakių mirgėjime.
Pajuskime artumą gyvasties ir netekties.
Visi, visi, kol dar anapus neišėjome…

Lapkričio 1-oji Vėlinės , mirusiųjų pagerbimo diena. Aknystos socialinės globos namų gyventojai kartu su darbuotojais vyko į Debeikių kapines pagerbti savo draugų, pažįstamų ir artimųjų. Papuošti kapų uždengti kiekvienam mirusiajam po žvakutę.

lankome draugų kapus

papuošti kapai

Rima Kalendienė

soc. darbuotoja darbiniam užimtumui