header1.jpg

Gyventojų tarybos posėdis

2015 m. kovo 5d. įvyko Aknystos soc. globos namų gyventojų tarybos posėdis. Juo metu buvo išrinkta nauja pirminkė Lina Kaušienė,  jos pavaduotoja išrinkta Birutė  Kušleikienė.

 

Rima Kalendienė

Aknystos socialinės globos namų soc. darbuotoja darbiniam užimtumui