header2.jpg

Vėl balsavimai

Gegužės mėn. 21 d. aktų salėje įvyksta Respublikos Prezidento rinkimai ir rinkimai į Europos parlamentą. Balsuoja visi turintys savo nuomonę globos namų gyventojai.

 

Rima Zakarkienė

Aknystos socialinės globos namų soc. darbuotoja darbiniam užimtumui