ASGN aukciono taisyklės

ASGN nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklės